AKADEMİK ETİKLE İLGİLİ SORULAR

Akademide Etik Derneği Bilim Kurulunca Akademik Etikle İlgili Sorulara Verilen Cevapları İçermekte

Akademik Etik Uygulamaları (Kitap İçeriği)

1.Bölüm: Makale çalışmaları

Kitap olarak yayınlanmış tezden makale üretmek

Bildiriden Makale Üretmek

 

2.Bölüm: Danışman-Öğrenci çalışmaları

Tez Danışmanlığı Etik İlkeleri

Öğrenci ödevinden makale üretmek

Tezden makale üretmek

Danışmanın tezden eser üretmesi

Öğrencinin tezden makale üretmeyi istememesi

Lisansta yapılan bir çalışmadan makale üretmek ve lisansüstü çalışmalardan üretilen eserlerin puanlanması

Danışman tezden üretilen makalenin yayınlanmasını istememesi

Öğrencinin makale yazma sürecinden ayrılmasına rağmen tezden üretilen makaleyi yayınlamak

Danışman değişikliğinde tez konusunun durumu

 

3.Bölüm: Doçentlik sınavı

Şaibeli kongrede yayınlanan bildirinin puanlanması

İkinci lisansüstü çalışmayı doçentlik başvurusunda bildirmemek

 

4.Bölüm: Editörlük ve kitap çalışmaları

Kitabın farklı baskılarının tercümesinin farklı kişilere yaptırılması

Kitaplarda benzerlik olması

Editörün sonraki baskılarda bölümü çıkarması

 

5.Bölüm: Etik kurul

Araştırma ve yayın etiği kurulunun uzmanlığı

Etik kurulunun başvuru sahibinden araştırmaya bir akademisyenin dâhil edilmesini talep etmesi

Etik kurulu izin belgesindeki araştırmacılarda değişiklik yapmak

 

6.Bölüm: Kadro Tahsisi ve Atamalar

Norm kadro uygulaması

Kadro ilanına birden fazla başvuru olması

 

7.Bölüm: Diğer Konular

Etik ilkelerde olması gereken özellikler

Ölçek Kullanma İçin İzin Alma

Aynı veri ya da tezden farklı eser üretmek

Acil veri toplama durumunda etik kurullarından izin alma

Kazanılmamış doktora unvanını kullanma

Proje ekibinden bir kişinin görevlerini yapmaması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademik Etik Uygulamaları-2 (Kitap İçeriği)

 1. Bölüm: Makale çalışmaları

Araştırma yürütürken profesyonellerden destek almak

Yayınlanmış makaleyi başka dile tercüme edip tekrar yayınlamak

Daha önce yayınlanmış makaleden veri genişleterek tez ve makale üretmek

Yayınlanan makalede hata çıkması

Yayınlanmış bir makalenin yayından çekilmesi

Vefat eden araştırmacının ortak eserde isminin yazılmaması

Başkasının elde ettiği ve makalede kullandığı veriyi kullanmak

 

2. Bölüm: Danışman-Öğrenci çalışmaları

Tezden üretilen esere danışmanın isminin yazılmaması

Cinsel taciz/saldırıda bulunan danışmandan feragatname istenmesi

Danışmanın öğrencinin tezinden ürettiği eserde öğrencinin ismini yazmaması

Danışmanın tezden eser üretilmesine muvafakat vermemesi

Danışmanın tez çalışması için elde edilen veriyi görmek istemesi

 

3. Bölüm: Doçentlik sınavı

Doçentlik dosyasında eserlerin alan dışı değerlendirilmesi

Doçentlik jürisinde görev alacak profesörlerin alan bilgileri

Uluslararası yayınevinde yayınlanan kitabın ulusal olarak puanlanması

 

4. Bölüm: Editörlük ve kitap çalışmaları

Kitap ya da kitap bölümü yazmak

 

5. Bölüm: Etik kurul

Etik kurullardan izin almak

Standart olmayan durumlar için etik kurul izni almak

Herhangi bir kurumda çalışmayan araştırmacıların araştırmaları için etik kurul izni almaları

Bir yükseköğretim kurumunda çalışmayan araştırmacının etik kurula araştırma izni alması için başvurmasına yardım etmek

Uzman görüşü ve mülakat yöntemiyle veri toplamak için etik kuruldan izin almak

 

6. Bölüm: Kadro Tahsisi ve Atamalar

Kadro ilanında şahsa özel koşulların yazılması

 

7. Bölüm: Diğer Konular

Kendi öğrencilerimiz üzerinde araştırma yapmak

ABD Başkanının vekâlet bırakması

Akraba akademisyenlerin birlikte çalışma yapması

Araştırmacılara etik yemini ettirmek

Yayınlanmamış esere atıf yapmak

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ölçekte değişiklik yapılması talebi

Aynı konuda yazılmış esere atıf yapmamak

Firma ile ilgili araştırma yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar

Adayın hakem ya da jüriyi reddetme hakkı

Başkasının ürettiği resim, şekil, grafik vb. görselleri eserlerde kullanmak

Etik ihlaline şahit olma durumunda ne yapılmalı

Başkasının doktora tezinden esinlenerek eser üretmek

Yazarın eserinde birden fazla kurumda görevli olduğunu belirtmesi

Bilim insanların kamuoyuna sözle beyanda bulunurken etik sorumlulukları

 

 

Adres:

Kazımkarabekir Mah. Oya Sok. No:40/1

YALOVA