Current Issue

Vol. 1 No. 1 (2021): JOURNAL OF ACADEMIC ETHICS: THEORY AND PRACTICE
View All Issues

AKADEMİK ETİK: TEORİ VE UYGULAMA

Akademik Etik: Teori Ve Uygulama Dergisi (Academic Ethics: Theory and Practice), Akademide Etik Derneği’nin yayınıdır. Dergi çok disiplinli, hakemli ve elektronik ortamda yayımlanan bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanır (Mayıs-Kasım). Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan hakemli bir dergidir. Dergide her alanda Türkçe ve İngilizce dilinde özgün çalışmalar (ampirik ve teorik), derlemeler, kitap incelemeleri, olgu sunumları, cevap yazıları yayımlayan dergi, sağlık etiği, yönetim etiği, araştırma etiği, bilişim etiği ve öğretim etiği konularında yazılan çalışmalara öncelik vermekle birlikte etik konusunda yapılmış her alandan makale yayımlamaktadır. Dergimiz, yükseköğretimde yönetim, araştırma ve öğretim konularının etik boyutuna katkı yaparak yükseköğretimde kalitenin gelişmesine ve iş hayatına yönelik geliştirilen önermelerle de iş hayatının etik açıdan gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Dergi makale kabulüne başlamıştır. Makaleleri Makale Gönder butonuna tıklayarak gönderebilirsiniz.

Dergide hakemlik yaparak Derneğimize destek olmak isteyen akademisyenlerin sitemize üye olarak (üye olurken hakemlik talebi) bölümünü işaretleyerek taleplerini bize ulaştırmalarını rica ederiz.

 

Editör: Prof. Dr. Esra Akın