Advisory Board

AKETU-Akademide Etik: Teori ve Uygulama

Academic Ethics: Theory and Practise

Prof. Dr. Fahri Apaydın
Prof. Dr. Turgut Özkan
Prof. Dr. Nüket Örnek Büken
Prof. Dr. Evren Ayrancı
Prof. Dr. Ali Rıza Erdem
Prof. Dr. Metin Toprak
Prof. Dr. Nazan Özenç Uçak
Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı
Prof. Dr. Ali Ersoy
Prof. Dr. Alev Torun
Prof. Dr. Alptekin Sökmen
Prof. Dr. Oya Nuran Emiroğlu 
Prof. Dr. Abdullah Kuzu
Prof. Dr. Ercan Gegez
Prof. Dr. Asuman Türkel
Prof. Dr. İbrahim Kırçova
Prof. Dr. Leyla Dinç
Prof. Dr. Emre Burçkin
Prof. Dr. Berna Arda
Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan
Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu
Prof. Dr. Ali B. Kutvan
Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu
Prof. Dr. Serap Şahinoğlu
Prof. Dr. Fatma Öz
Prof. Dr. Ebru Günlü Küçükaltan
Prof. Dr. Esra Akın
Prof. Dr. Mehmet Yazıcı
Doç. Dr. Can Tansel Kaya
Doç. Dr. Sinan Kadir Çelik
Doç. Dr. Ümit Ünver
Doç. Dr. Asiye Toker Gökçe
Doç. Dr. Yavuz Adugit
Doç. Dr. Filiz Gürder
Doç. Dr. Şahin Gökçearslan
Doç. Dr. Güven Özdem
Doç. Dr. Aykut Ekiyor
Doç. Dr. Erdal Şen
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Aksoy
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökhan Acar
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Ayvaz Reis

Dr. Öğr. Üyesi Anıl Aba
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özyeşil

Dr. Öğr. Üyesi Fatmanur Özen
Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Akpınar
Dr. Öğr. Üyesi Semiha Füsun Akdağ Aycibin
Dr. Ziya Toprak
Dr. Büşra Tuncay Yılmaz
Dr. Ahmet Murat Uzun